Gruppe 1

Barn/unge i alderen 13-18
ledes av

Olav Brathagen

Produksjon:

Bailey Blue og Baklandet

Forestillinger 
6. - 9. feb. 2020

Gruppe 2
Unge i alderen 12-19

ledes av
Beate Munck

Produksjon:
Peter Pan
Forestillinger 
5. - 8.mars 2020

Gruppe 3
Barn/unge i alderen 14-16

ledes av
Julianne 

Morken

Produksjon:
Pinocchio

Forestillinger

24. - 27. september 2020

Gruppe 4
Barn/Unge i alderen 10-14

ledes av
Beate Munck

Produksjon:
Den lille prinsen
Forestillinger

23. - 26. april 2020