Høst 2021

Gruppe: OLAV
Barn/unge i alderen 11-18
ledes av
Olav Brathagen
Produksjon:
Brødrene Løvehjerte
AVLYST

Forestillinger 
9. - 12. september 2021

Gruppe: Ny dramatikk
Barn/Unge i alderen 11-15
ledes av
Beate Munck

Produksjon:
KoKo
Forestillinger

4. - 7. november 2021

 2021 - 2022

Gruppe: OLAV
Barn/unge i alderen 14-18
ledes av
Olav Brathagen
Produksjon:
Ikke avklart
Forestillinger 
10. - 13-mars
2022

Gruppe: BEATE 1
Unge i alderen 14-18

ledes av
Beate Munck
Produksjon:
Ikke avklart
Forestillinger
31.mars - 3.april
2022

Gruppe: BEATE 2
Unge i alderen 11-14

ledes av
Beate Munck
Produksjon:
Ikke avklart
Forestillinger
28.april - 1.mai
2022