Regissør

Julianne

Morken

Produsent

Charlotte

Uren

Sjøbodteatret har også en gruppe for voksne, som kaller seg «Nesten Voksen». Her kan du begynne fra du er ferdig med videregående. Det er ingen øvre aldersgrense. Medlemmene i Nesten Voksen har ansvar for alle sider ved produksjonen – her er det ingen foreldre som tar seg av scenografi, kostymer og slikt ...