top of page

Barne- og ungdomsteateret

Gruppe: BEATE 1 
Ungdom 14 - 18

ledes av
Beate Munck
Produksjon:
Anne Franks
dagbok
Forestillinger
7.-10. og 15.-17.mars
2024

Olav_edited.jpg

Gruppe: OLAV
Ungdom  13-19
ledes av

Olav Brathagen
Produksjon:
Ronja Røverdatter
Forestillinger 
14.-17. mars
2024

Gruppe: BEATE 2
Unge 10 - 13

ledes av
Beate Munck
Produksjon:
Pinocchio
Forestillinger
25.-28. april
2024

Olav.jpg
Sara Eeg Jonasmo_edited.jpg
 
Regissør:

Olav

Brathagen

Produsent:

Sara 
Eeg Jonasmo

Sjøbodteatret har også en gruppe for voksne, som heter «Nesten Voksen». Her kan du begynne fra du er ferdig med videregående. Det er ingen øvre aldersgrense. Medlemmene i Nesten Voksen har ansvar for alle sider ved produksjonen – her er det ingen foreldre som tar seg av scenografi, kostymer og slikt ...

bottom of page