top of page

Teaterkurs sommer 2022

      For barn fra 7-9 år og 10 - 12 år
                     27. juni- 1.juli
prøysens julekalender papirhus.jpg

Dette vil være allsidige teaterkurs, der deltakerne i løpet av en uke (5 dager à 4 timer), får være med på en morsom og aktiv leke-, øve- og prøveperiode. Det blir teaterlek og ulike typer teatertrening som improvisasjon, stemmetrening, kroppsbeherskelse, rollearbeid. Teaterarbeid er inkluderende, og øker evnen til og gleden ved samarbeid og samspill, og styrker trygghet og mestringsfølelse. Teaterkurset vil avsluttes med en form for visning. 

Våre to erfarne teaterinstruktører Olav Brathagen og Beate Munck vil lede hver sin gruppe. Gruppene vil jobbe både hver for seg og sammen. Olav og Beate har begge solid teater- og dramautdanning, i tillegg til pedagogisk utdanning. De har mange års erfaring som teaterinstruktører i Sjøbodteatrets barne- og ungdomsgrupper.

Kursene er støttet av Tønsberg kommune og tilbys derfor uten kursavgift.

Kurset holdes i Papirhuset Teater. St. Olavs Gate 16

To kurs er for alderen 7 – 9 år. Påmeldings-skjema kan lastes ned her og sendes til admin@sjobodteatret.no, eller astrid.teater@gmail.com

Olav_edited.jpg
Beate.png
bottom of page